Szczyt pielgrzymkowy pod kontrolą. Częstochowa szykuje się do powitania ponad 100 tys. pątników

poczta

Obchodzone 15 sierpnia święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wiąże się z przywitaniem na Jasnej Górze wielu pielgrzymów. W tym roku spodziewać się można wyjątkowo dużej liczby wiernych, pragnących oddać hołd Matce Bożej. Spodziewające się szczytu pątniczego władze miasta – jak co roku – trzymają jednak rękę na pulsie.
Szczegółowy plan zabezpieczeń pielgrzymek zarysowuje plan działania jednostek pomocniczych, czekających na ten głośny moment. Przygotowane zostały już między innymi miejsca parkingowe, przenośne kabiny WC, dostarczające wodę pitną punkty, dodatkowe kontenery na śmieci czy drogi ewakuacji medycznej. Zaktywizowane zostały również takie instytucje publiczne jak Miejski Zarząd Dróg czy Policja i Straż Miejska, mające zapewnić bezpieczeństwo ruchu i bezpieczeństwo publiczne w strefie podjasnogórskiej. Stanisław Czyż, jako naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy prowadzi nadzór nad sprawnością całego procesu.
Ponad 100 tys. wiernych spodziewać się możemy w naszym mieście już za 2 tygodnie.