Szerokopasmowa infrastruktura światłowodowa w Mstowie

2015-06-srssNa terenie gminy Mstów rozpoczęła się inwestycja, realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, której celem jest stworzenie na terenie Województwa Śląskiego szerokopasmowej infrastruktury światłowodowej, która będzie umożliwiała optymalny rozwój usług telekomunikacyjnych w obszarze łączności szerokopasmowej.
Powstanie tej sieci stworzy możliwości włączenia słabiej rozwiniętych obszarów województwa do szerokiego rynku nowoczesnych usług teleinformatycznych.

– Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) ma umożliwić operatorom lokalnych sieci dostępowych świadczenie nowoczesnych usług szerokopasmowych, docelowo w zakresie NGN. Dzięki czemu więcej gospodarstw domowych na terenie naszego województwa będzie posiadało dostęp do szybkiego i taniego Internetu.

– Projekt jest realizowany w ramach RPO WSL Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa jest finansowany w: 85% ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 15% ze środków własnych Województwa.

– Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie www.e-slask.pl w zakładce „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”.