Szkoła na czasie? E-podręczniki! Ogólnopolski konkurs bibliotek pedagogicznych

konkurs_plakat_A4..width-650

Wkrótce uczniowie kształcący się na którymś z czterech poziomów edukacyjnych: edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej będą mogli sprawdzić swoje siły w ogólnopolskim konkursie związanym z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, wspierającymi naukę. „Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie” to ogólnopolski projekt skierowany do dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół. Wojewódzki etap konkursu przeprowadzony zostanie w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
– Konkurs ten organizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współpracy bibliotek pedagogicznych. Zadaniem naszej placówki jest wytypowanie laureata na szczeblu wojewódzkim. Głównym celem konkursu jest wyłonienie czterech szkół, które będą w najbardziej efektywny sposób wykorzystywały e-podręczniki, ale również technologie informacyjno – komunikacyjne. Efektem tego projektu mają być scenariusze zajęć edukacyjnych w oparciu o projekt badawczy. Zajęcia w swoim zakresie merytorycznym opierać się powinny na treściach e-podręczników. Zamysł konkursu to również pokazanie, iż szkoły uczestniczące w konkursie posługują się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, więc zarówno urządzeniami mobilnymi, tablicami interaktywnymi, tabletami, ale również aplikacjami komputerowymi, które są kompatybilne z treściami e-podręczników – zaznacza Anna Płusa, nauczyciel bibliotekarz z częstochowskiej biblioteki pedagogicznej.
Projekty – pomysły na zajęcia z wykorzystaniem e-podręczników mogą mieć dowolną formę.
– Konkurs został ogłoszony 20 listopada. We wtorek (1 grudnia) opublikowany zostanie formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem którego dyrektorzy szkół będą mogli zgłaszać wybrane projekty konkursowe za pośrednictwem systemu informacji oświatowej bezpośrednio do MEN-u. Szkoły mają na to czas do 11 grudnia, natomiast biblioteki pedagogiczne, w tym nasza placówka musi do 23 grudnia wyłonić finalistów na szczeblu wojewódzkim. Finał konkursu planowany jest 14 stycznia 2016 roku w Warszawie. Właśnie tam – na uroczystej gali – wręczone zostaną główne nagrody. Jest o co walczyć, bowiem najwyższe trofeum na każdym etapie edukacyjnym to 30 tabletów wraz z szafą na tego typu sprzęt mobilny. Serdecznie zapraszam – zachęca Anna Płusa.
Kryteria oceniania oraz szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej: <http://biblioteka.womczest.edu.pl/> oraz www.epodreczniki.pl <http://www.epodreczniki.pl>.

fot. za: http://www.epodreczniki.pl/
PI