Szkolenia dla policjantów, którzy pomogą ofiarom przemocy domowej

źródło fot. www.gov.pl

Do końca lipca br. trwają szkolenia dla funkcjonariuszy policji oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Dzięki zajęciom będą odpowiednio przygotowani do udzielenia natychmiastowej pomocy ofiarom przemocy domowej. Zajęcia online zorganizowano z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości przy współpracy z Komendą Główną Policji oraz Komendą Główną Żandarmerii Wojskowej.
Dzięki ustawie antyprzemocowej Policja i Żandarmeria Wojskowa otrzymują skuteczne narzędzie, aby móc natychmiast odizolować sprawcę od ofiary. Prowadzone szkolenia przygotują tysiące policjantów i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do prawidłowej realizacji uprawnień przyznanych im ustawą z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Na mocy nowych przepisów służby mogą wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.
Tematyka szkoleń, które są prowadzone jako wideokonferencje, obejmuje zagadnienia istotne dla prawidłowego stosowania ustawy dotyczące:
– nowych kompetencji policji i żandarmerii,
– przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
– prawa karnego, cywilnego i rodzinnego,
– orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego przemocy domowej,
– komunikacji z dziećmi dotkniętymi przemocą.
Wykładowcami podczas zajęć są sędziowie, prokuratorzy, policjanci oraz pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości i Biura Rzecznika Praw Dziecka specjalizujący się w tematyce zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.
Przyjęta przez Sejm ustawa antyprzemocowa, która została przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, umożliwia natychmiastową pomoc potrzebującym, którzy nie będą już musieli czekać na interwencję kilka tygodni lub miesięcy, jak zdarzało się to do tej pory, gdy konieczne było oczekiwanie na decyzję sądu. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których ofiary przemocy są zmuszone do życia pod jednym dachem z prześladowcą lub muszą szukać schronienia poza własnym domem.
Winny stosowania przemocy dostanie natychmiastowy nakaz opuszczenia mieszkania, który będzie obowiązywać przez 14 dni, a na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres. Uprawnienia do wydawania takiego nakazu zostały przyznane właśnie policji i Żandarmerii Wojskowej.
Nakaz opuszczenia mieszkania będzie egzekwowany, łącznie z możliwością użycia środków przymusu, bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzić. Funkcjonariusz wskaże mu placówki zapewniające miejsca noclegowe, a także takie, gdzie np. można rozpocząć leczenie od uzależnień będących przyczyną przemocy domowej. Wobec sprawcy przemocy będzie można również wydać zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.
Nowe przepisy wzorowane są na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem w innych krajach. W Austrii policyjny nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy obowiązuje już ponad 20 lat. Podobne rozwiązanie wprowadzono również w Czechach.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości