Szkolenie z zakresu ratownictwa dla druhów OSP

znak

W niedzielę (26 kwietnia) zakończył się pierwszy etap szkolenia z zakresu ratownictwa dla druhów  z  jednostek OSP Turów, OSP Olsztyn i OSP Biskupice.

Pierwsza tura 66-godzinny kursu przeprowadzona została w dniach 24, 25, 26 kwietnia 2015 r. Następny etap szkoleń w dniach 15, 16, 17, 22, 23, 24 maja 2015 r. obejmie jednostki OSP Przymiłowice, OSP Kusięta i OSP Zrębice. Zajęcia odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Olsztyn.

Uczestnicy kursu na zakończenie przystąpią do egzaminu z części teoretycznej i praktycznej co pozwoli im uzyskać tytuły ratowników.

– Zależy nam, aby dobre przygotowanie naszych ochotników, poprawiło bezpieczeństwo naszych mieszkańców i turystów. Dziękuję Władysławowi Sikorskiemu, komendantowi Gminnemu OSP w Olsztynie za inicjatywę i koordynowanie przedsięwzięcia. – mówi Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn.

Będą potrafili udzielić pomocy przedmedycznej, co bardzo często ma ogromne znaczenie przy ratowaniu życia osób uczestniczących w wypadkach lub różnego innego rodzaju zdarzeniach.

– Cieszymy się z dużego zainteresowania tym kursem. Gmina pokrywa związane z nim wszelkie koszty, które wynoszą ponad 31 tys. zł – informuje wójt Kucharski.

Program kursu porusza m.in. następujące tematy:
– organizacja ratownictwa medycznego,
– bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzeń,
– zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu,
– elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe,
– resuscytacja,
– zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną,
– wstrząs,
– inne stany nagłe,
– urazy mechaniczne i obrażenia,
– urazy chemiczne, termiczne, elektryczne, zagrożenia środowiskowe,
– taktyka działań ratowniczych,
– ewakuacja ze strefy zagrożenia,
– udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych,
– psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.