Szlachetna paczka

szlachetna

Trwa XIV edycja „Szlachetnej Paczki”, ogólnopolskiego projektu pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W akcję może zaangażować się każdy.

Dzięki współpracy wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom.

W poprzedniej edycji w akację zaangażowało się blisko 9500 wolontariuszy. Ponad 17600 rodzin otrzymało pomoc.

Lokalny sztab „Szlachetnej paczki” działa także w Częstochowie. Rok temu udało się pomóc 95 rodzinom z naszego miasta.

Darczyńcą może zostać każdy zainteresowany. Darczyńcy często łączą się w grupy, w których razem przygotowują paczkę. Zachęcają do tego znajomych, przyjaciół, współpracowników, rodziny itd. Szczegółowe informacje dotyczące tego jak wesprzeć akcję dostępne są na stronie www.szlachetnapaczka.pl.