Sztandar dla Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie

sztandar_a

Pod koniec ubiegłego roku został powołany Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Celem działalności Komitetu jest gromadzenie funduszy, które zostaną przeznaczone na wykonanie sztandaru, organizację i oprawę uroczystości jego nadania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz ewentualny zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie. Ufundowanie i przekazanie Komendzie sztandaru będzie wyrazem podziękowania strażakom i pracownikom cywilnym za służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa pożarowego na terenie Miasta Częstochowy i Powiatu Częstochowskiego.
Uroczystość przekazania sztandaru planowana jest na Placu Władysława Biegańskiego, 28 maja na godzinę 12.00.