Sztandar dla PSP w Częstochowie

sztandar_a

PSP w Częstochowie otrzyma sztandar. Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie został powołany 17 grudnia 2014 r.

Celem działalności Komitetu jest gromadzenie funduszy, które zostaną przeznaczone na wykonanie sztandaru, organizację i oprawę uroczystości jego nadania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz ewentualny zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie. Ufundowanie i przekazanie Komendzie sztandaru będzie wyrazem podziękowania strażakom i pracownikom cywilnym za służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa pożarowego na terenie Miasta Częstochowy i Powiatu Częstochowskiego.

Uroczystość przekazania sztandaru planowana odbędzie się 28 maja 2015 r. o godz. 12.00 na Plac Władysława Biegańskiego w Częstochowie.

sztandar_b