TAURON w obligacjach

Źródło: Tauron

TAURON rozpoczął przygotowania do emisji obligacji o wartości około 1 mld zł. Koncern zawarł dziś umowę ramową z Europejskim Bankiem Odnowy i Rozwoju określającą zasady współpracy w zakresie możliwego nabycia przez EBOiR obligacji.

Środki te mają stać się motorem napędowym Zielonego Zwrotu TAURONA – mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Tauron Polska Energia:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/1_OBLIGACJE_TAURON_06_10_2020.mp3]

 

W marcu TAURON i Polski Fundusz Rozwoju zainicjowali wspólne działania w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii. Według wstępnych założeń współfinansowane w ramach programu PFR Green Hub będą projekty dotyczące inwestycji w lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Zgodnie z porozumieniem, kolejne inwestycje TAURONA w odnawialne źródła energii będą mogły uzyskać finansowanie od PFR w kwocie co najmniej 50 milionów złotych każda.

BNO
Źródło: Tauron