Telefony i konsole, które nie istniały – akt oskarżenia

komputer

Oskar N. oferował na jednym z portali internetowych sprzedaż w atrakcyjnych cenach telefonów komórkowych (iPhone’ów) oraz konsoli do gier. Osoby, które były zainteresowane zakupem oferowanych przedmiotów, przekazywały pieniądze w kwotach 130-400 zł na wskazany przez niego rachunek bankowy. Ale nie otrzymywali nic w zamian.

Częstochowska Prokuratura skierowała akt oskarżenia dotyczący dokonanych przez 20-latk oszustw internetowych. – W okresie od sierpnia 2014 r. do lutego 2015 r. 28 osób z terenu całego kraju wpłaciło na jego rachunek bankowy łącznie kwotę ok. 8 tysięcy złotych. W toku śledztwa Oskar N. przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz złożył wyjaśnienie, które są zgodne z ustaleniami śledztwa. Oskar N. posiada wykształcenie gimnazjalne, a w przeszłości był już wielokrotnie karany za przestępstwa oszustwa – mówi Tomasz Ozimek z Prokuratury.

Przestępstwo oszustwa jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W przypadku oszustw internetowych bardzo istotna jest ich duża szkodliwość społeczna. – Oszustwa internetowe to kategoria przestępstw, której dotyczyło najwięcej postępowań prowadzonych w ubiegłym roku przez częstochowskie prokuratury rejonowe. Przestępstwa e z reguły wyrządzają pokrzywdzonym stosunkowo nieduże szkody materialne, jednakże z uwagi na ich nagminność oraz trudności w zakresie wykrycia sprawców są uznawane za wyjątkowo szkodliwe społecznie. – o czym mówi prokurator Ozimek.

Dotychczas najpoważniejszą sprawą w zakresie przestępczości internetowej w okręgu częstochowskim było postępowanie w sprawie działalności firmy „Sklep AGD na czasie”. W tej sprawie status pokrzywdzonego ma 226 osób, a wysokość szkody wyrządzonej przestępstwem wynosi około 370 tys. zł. Postępowanie nadal toczy się przed sądem.

Krzysztof Rygalik