Teleporady w sprawie koronawirusa

Jeśli podejrzewasz, że jesteś zakażony/a koronawirusem możesz umówić się na wideorozmowę lub telekonsultację lekarską albo pielęgniarską. Podczas takiej porady możesz otrzymać e-receptę bądź e-zwolnienie.

Teleporada jest usługą przygotowaną z myślą o osobach, które podejrzewają obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w swoim organizmie.

Aby skorzystać z konsultacji, należy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłana wiadomość, w której zawarta będzie instrukcja. Pacjent może połączyć się z pracownikiem medycznym za pomocą komputera lub laptopa wyposażonego w kamerę, mikrofon oraz głośnik bądź przez telefon.

Teleporadę można uzyskać w godzinach 7.00-8.00 i 18.00-22.00 w dni robocze oraz w godzinach 7.00-22.00 w soboty, niedziele i święta.

W godzinach 8.00-18.00 w dni robocze pacjent powinien w pierwszej kolejności skontaktować się ze swoim lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Jeśli jednak będzie to niemożliwe, może skorzystać z platformy Teleporad, udostępnionej przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Wszelkie pytania dotyczące platformy Teleporad należy zgłaszać na adres e-mail: telepacjent@csioz.gov.pl.

Źródło: Urząd Miasta Częstochowy