The Flaneurs Piano Trio

W środę (22 marca) w sali kameralnej Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana o godz. 19.00 wystąpi The Flaneurs Piano Trio.

Trio fortepianowe w składzie Jagoda Prucnal- skrzypce, Jacek Podgórski- wiolonczela, Mateusz Zubik- fortepian powstało w czerwcu 2015 roku w klasie dr Barbary Łypik- Sobaniec i dra hab. Sławomira Cierpika. Członkowie zespołu są studentami wybitnych polskich muzyków i pedagogów- prof. dra hab. Andrzeja Pikula, prof. dra hab. Romana Reinera i dra hab. Adama Klocka. W ramach kursów mistrzowskich kształcili się pod kierunkiem najznakomitszych osobowości świata muzyki m. in. prof. Paula Badury- Skody, prof. Dimitri Baszkirowa, prof. Andrzeja Jasińskiego, prof. Michaela Wessela, prof. Tamasa Ungara, prof. Petera Bucka, prof. Mikhaila Kopelmana, prof. Anny Malikovej, prof. Diny Yoffe, prof. Teresy Głąbówny, prof. Tomasza Strahla, prof. Stanislawa Pochekina i wielu innych. Zespół posiada szeroki wachlarz repertuarowy, który z powodzeniem wykonuje prowadząc ożywioną działalność koncertową w wielu miastach Polski i Europy m. in. Warszawie, Wrocławiu, Przemyślu, Krakowie, Lusławicach czy Stendal. Zespół posiada rekomendacje uznanych autorytetów w dziedzinie kameralistyki fortepianowej. The Flaneurs Piano Trio bierze udział w rozmaitych festiwalach muzycznych takich jak Przemyska Jesień Muzyczna, czy Letnia Akademia Muzyczna w Krakowie. Zespół posiada szereg rekomendacji uznanych autorytetów w dziedzinie kameralistyki fortepianowej. W drodze konkursu muzycy otrzymali stypendium najwyższego stopnia Fundacji Juttingów. Zespół należy do zespołów promowanych przez Akademię Muzyczną w Krakowie.

Bilety do nabycia w kasie filharmonii.