Towarzystwo Muzyczne kończy 40 lat

tcm3

W sobotę, 18 czerwca, o godz. 16.00 w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana odbędzie się Koncert Jubileuszowy z okazji 40-lecia działalności Towarzystwa Muzycznego.

Towarzystwo Muzyczne od 40 lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym województwa śląskiego, szczególnie powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego. Powstało w 1976 roku, pod nazwą Częstochowskie Towarzystwo Muzyczne. Zajmowało się m.in. szkoleniem nauczycieli, promocją młodych talentów oraz dorobku częstochowskich muzyków. Prężnie włączało się także w organizację koncertów, konkursów i imprez kulturalnych na terenie miasta. Wraz z Filharmonią Częstochowską było współorganizatorem Polskiego Festiwalu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz oraz Międzynarodowego Festiwalu Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej „Jeunesses  Mussicales”, a w późniejszych latach festiwalu muzyki chóralnej „Ars Chori”. Ponadto organizowało sesje naukowe z zakresu muzyki oraz szkolenia dla instruktorów i opiekunów zespołów folklorystycznych.

Koncert Jubileuszowy dedykowany jest członkom stowarzyszenia, mieszkańcom Częstochowy i regionu. Podczas części oficjalnej koncertu m.in. zasłużeni członkowie Towarzystwa otrzymają medale państwowe i odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W części artystycznej usłyszymy wykonawców związanych z TM. Będą to:

Aleksandra Szwejkowska – Belica – skrzypaczka, pedagog, członek Towarzystwa, kierownik artystyczny Jurajskiej Jesieni Muzycznej, m. in. laureatka nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy 2015 w dziedzinie muzyka,

Cezary Sanecki – pianista, pedagog, obecnie Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi,

– zespół SOKÓŁ ORKESTAR, którego członkiem jest znakomity akordeonista, wykładowca klasy akordeonu Krakowskiej Szkoły Jazzowej –Jakub Mietła – laureat m.in. I nagrody, ufundowanej przez Prezydenta Miasta Częstochowy, Międzynarodowego Konkursu Rozrywkowej Muzyki Akordeonowej – Konfrontacje Częstochowa 2000. Zespół Sokół Orkestar jest unikatem na polskiej scenie muzycznej i jeszcze nie prezentował się w Częstochowie. W swoim oryginalnym repertuarze prezentuje potężną dawkę słowiańskiej energii, niepowtarzalny styl grania oraz wirtuozerię.

W finale Koncertu wraz z zespołem Sokół Orkestar wystąpią /w liczbie stu/ uczniowie Społecznych Ognisk Muzycznych: Nr 2 i 3 w Częstochowie, Kłobucku i Lublińcu. Całość koncertu poprowadzi Beata Młynarczyk– pedagog, prelegent, wiceprezes Zarządu.

Koncert został dofinansowany ze środków z budżetu Miasta.

źródło: http://www.towmuz.internetdsl.pl/

ctm01