Transplantacja jest dobrem – Ogólnopolski Dzień Transplantacji

26 stycznia 1966 roku odbył się w Polsce pierwszy udany przeszczep nerki. Wydarzenie miało miejsce w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Wtedy był to 621 tego typu zabieg na świecie. Dla upamiętnienia tego wyjątkowego wydarzenia, co roku, 26 stycznia obchodzony jest Dzień Transplantacji.

Transplantacja to często jedyny sposób na uratowanie życia drugiego człowieka. Niestety, znalezienie „bliźniaka genetycznego” jest bardzo trudne. Jak mówi dr Jolanta Majer z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie – transplantacja to dobro wykraczające poza granice życia:

O transplantacji przez długi czas dyskutowano w Kościele katolickim – zawarte w Katechizmie stanowisko jest przejrzyste: art. 2296 brzmi: Przeszczep narządów zgodny jest z prawem moralnym, jeśli fizyczne i psychiczne niebezpieczeństwa, jakie ponosi dawca, są proporcjonalne do pożądanego dobra biorcy. Oddanie narządów po śmierci jest czynem szlachetnym i godnym pochwały; należy do niego zachęcać, ponieważ jest przejawem wielkodusznej solidarności. Więcej na ten temat mówi ks. Arkadiusz Zawistowski – Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia:

Mając na uwadze transplantację nie należy zapominać o tym, co wielokrotnie mówił na jej temat papież św. Jan Paweł II. Mówi o tym Aneta Sieradzka – prawniczka z kancelarii Sieradzka&Partners, specjalista prawa medycznego:

Zostać dawcą może każdy. Osoby pełnoletnie nie muszą nigdzie zgłaszać, że chcą po śmierci przekazać swoje narządy oczekującym na przeszczep. Natomiast w przypadku osoby małoletniej zgodę muszą wyrazić rodzice lub opiekunowie prawni. Oprócz upamiętnienia daty pierwszego udanego przeszczepu nerki, dodatkowym celem Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji jest promowanie przeszczepów organów od zmarłych.