Trwa akcja dowożenia ciepłych posiłków w nocy

bezdomni

Przedstawiciele Straży Miejskiej oraz MOPS w związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami kontynuują akcję dowożenia w nocy ciepłego posiłku w miejsca niemieszkalne.
W trakcie tych wizyt możliwa jest także ocena bieżącej sytuacji poszczególnych osób, próba namówienia ich do skorzystania także z szerszych form wsparcia np. pobytu w ogrzewalni.
Działania są też na bieżąco koordynowane i ustalane ze służbami i organizacjami zaangażowanymi w pomoc osobom bezdomnym  – dynamicznie dostosowywane do aktualnych warunków pogodowych i potrzeb. W nocy z piątku na sobotę (06/07.01.2017) udzielono w miejscach niemieszkalnych wsparcia w postaci ciepłego posiłku –  21 osobom, z soboty na niedzielę – 24 osobom, z niedzieli na poniedziałek – 37 osobom.
Kilka osób przewieziono do ogrzewalni.

Przypominamy, że w okresie zimy całodobowo funkcjonuje Ogrzewalnia Miejska przy ul. Sikorskiego 78A, w której osoby bezdomne mogą skorzystać z doraźnego schronienia (przyjmowane są tam bez skierowania). W miejscach tych dalszą pracę z osobami bezdomnymi i udzielanie pomocy podejmują streetworkerzy oraz pracownicy socjalni Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności MOPS w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 26 tel. /34/ 324-38-22.
Dodatkowo osoby bezdomne mogą skorzystać z dłuższego pobytu w placówkach całodobowych (prowadzonych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu bezdomności przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej) gdzie są kierowane przez pracowników socjalnych.
Osoby bezdomne mogą również skorzystać z ciepłych posiłków w jadłodajniach, a także m.in. paczek czystościowych czy żywnościowych, zakupu leków ( w ramach decyzji przyznawanych przez pracowników socjalnych).
Według stanu na 4.01.2017 r.:
– w placówkach dla osób bezdomnych przebywa 271 osób bezdomnych
– 29 osób przebywa w miejscach niemieszkalnych.
Razem 300 osób (przy czym rzeczywista liczba osób bezdomnych w Częstochowie będzie wyższa ze względu na to, że osoby te przemieszczają się, a część z nich przebywa m.in. w szpitalach, areszcie, zakładach opiekuńczo-leczniczych, izbie wytrzeźwień itp. i nie są ujęte w powyższym wyliczeniu).
Apelujemy do mieszkańców Częstochowy o zwracanie uwagi na osoby bezdomne, którym zagrażają niskie temperatury. Prosimy także o powiadamianie służb o konieczności pomocy tym osobom.

TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE
0 800 100 022 – bezpłatna infolinia w Województwie Śląskim
112 – służby ratownicze
987 – numer alarmowy
Interwencja kryzysowa:
(34) 378-51-01(02) – Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie
0 800 579 997 (0 800 KRYZYS) – bezpłatny z tel. stacjonarnych
Służby porządkowe:
986 – Straż Miejska w Częstochowie
997 – Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Ochrona zdrowia:
999 – Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

źródło: fot. MOPS