Trwa akcja protestacyjna policjantów

OD 10 lipca bieżącego roku trwa akcja protestacyjna policjantów w całym kraju. O podjęciu akcji zadecydował Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Jak przebiega protest i jakie są jego efekty wyjaśnia Arkadiusz Kobiela, przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/1protest_policja_Kobiela_04_09_2018.mp3]

Akcja protestacyjna policjantów jest wynikiem fiaska dotychczasowych rozmów związkowców z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/2protest_policja_Kobiela_04_09_2018.mp3]

Główne postulaty kierowane przez związkowców do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji to przywrócenie 100% płatności za zwolnienia lekarskie do 30 dni, podwyżka w kwocie ok. 650 zł dla każdego policjanta, zrównanie zasad emerytalnych dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 roku z zasadami dla tych przyjętych przed tą datą, odmrożenie waloryzacji, płatność za nadgodziny i służbę w dni ustawowo wolne od pracy.

ZD