Trwa Dzień Otwarty na AJD

4

Spotkania z pracownikami uczelni i studentami, a także szereg ciekawych projektów interdyscyplinarnych przygotowała Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
Dla odwiedzających uczelnię przygotowano szereg doświadczeń, pokazów, prelekcji, najnowocześniejszą aparaturę oraz gorliwie gromadzone zbiory osobliwości ze świata przyrody. Można wziąć udział w pokazach plastycznych, muzycznych oraz najciekawszych projektach Studenckich Kół Naukowych ze wszystkich wydziałów. Na stoiskach informacyjnych poszczególnych jednostek dydaktycznych udostępnione zostały informacje na temat kierunków i trybów kształcenia oraz rodzajów uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych w ramach studiów .

Cykl wydarzeń potrwa do godz. 13.00 w budynku AJD przy ul. Zbierskiego.

Rozmawiamy z dr Katarzyną Bucholc Srogosz z Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD. Rozmowę przeprowadził Łukasz Majewski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/03/bucholc.mp3]

Rozmawiamy z mgr Anną Pilis z Wydziału Pedagogicznego AJD. Rozmowę przeprowadził Łukasz Majewski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/03/DR-ANNA-PILIS.mp3]

Rozmawiamy z prof. Dorotą Chudy – Hyski z Wydziału Pedagogicznego AJD. Rozmowę przeprowadził Łukasz Majewski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/03/PROF-DOROTA-CHUDY.mp3]

Rozmawiamy z prof. Maciejem Woźniczką z Zakładu Filozofii. Rozmowę przeprowadził Łukasz Majewski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/03/WOZNICZKA.mp3]
Rozmawiamy z mgr Markiem Makowskim z Działu Promocji AJD. Rozmowę przeprowadził Łukasz Majewski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/03/Marek-Makowski-poprawione.mp3]