Trwa kwalifikacja wojskowa

IMG_2145

2 lutego 2015 r. na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Częstochowie rozpoczęły prace w ramach kwalifikacji wojskowej. Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu częstochowskiego będzie pracować do 11 marca 2015 r., a Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu kłobuckiego do 27 lutego 2015 r.

W czasie kwalifikacji wojskowej sprawdzona zostanie tożsamość wezwanych osób, założona ewidencja wojskowa oraz określona kategoria zdrowia do czynnej służby wojskowej. Dwie przedstawicielki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie udzielą szczegółowych informacji dla zainteresowanych ochotniczymi formami służby wojskowej

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej muszą ze sobą zabrać aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Ponadto trzeba zabrać dokumentację medycznej z ostatnich 12 miesięcy oraz dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenia o pobieraniu nauki).