Trwa nabór do pracy w Straży Miejskiej

straz-miejska-720x4891-720x489

Chcesz pracować w Straży Miejskiej i służyć mieszkańcom Częstochowy? Złóż dokumenty. Obecnie trwa nabór i są wolne etaty.
Coraz większa ilość telefonów od mieszkańców, większa ilość interwencji sprawia, że Straż Miejska ogłasza nabór na strażnika miejskiego. Aby zostać strażnikiem miejskim trzeba spełnić wymagania niezbędne określone w ustawie o strażach miejskich i gminnych. Kandydat musi: mieć obywatelstwo polskie, skończone 21 lat, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie, mieć nienaganną opinię, wykazać sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, nie może być karany przez Sąd, musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Podczas naboru kandydaci zdają m.in. test sprawnościowy, który składa się z biegu na 60 metrów, pchnięcia kulą 4 kilogramową oraz biegiem na 1500 metrów.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Częstochowie

http://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl/

w załączonym pliku

http://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl/upload/201701181054353x86qdu0z9vf.pdf

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej 80 blok 3 do dnia 20.03.2017 roku.