Trwa nabór na rachmistrzów spisowych

Trwa nabór na rachmistrzów spisowych

Fot. gov.pl

Do 9 lutego urzędy gmin prowadzą nabór na rachmistrzów spisowych. Chętni muszą być pełnoletni i mieć co najmniej średnie wykształcenie. Zgodnie z projektem noweli ustawy (przyjętym przez rząd 2 lutego bieżącego roku) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpocznie się 1 kwietnia i trwać będzie do 30 września.

Spis stanowi bezcenne źródło informacji o tym, jak żyjemy oraz co zmieniło się w naszym życiu na przestrzeni ostatniej dekady. Pierwszych fragmentarycznych spisów ludności dokonywano już w starożytnym Egipcie, Persji czy Chinach i wykorzystywano je do celów podatkowych, wojskowych lub religijnych. Obecnie spis powszechny jest obowiązkowy, a w jego realizacji pomagają rachmistrzowie. O tym, kto oraz w jaki sposób może znaleźć się w tej grupie, mówi Marcin Breczko z biura prasowego urzędu miasta:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/1_trwa_Breczko_03_01_2021.mp3]

Na listę zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza wpisani zostaną kandydaci z pozytywnym wynikiem egzaminu (minimum 60% poprawnych odpowiedzi). O kolejności na liście zdecyduje liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/2_trwa_Breczko_03_01_2021.mp3]

Kandydaci mogą składać dokumenty osobiście w urzędzie miasta przy ul. Śląskiej, w punkcie kancelaryjnym przy ul. Jerzego Waszyngtona, pocztą lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

ABK