Trwa rekrutacja do miejskich przedszkoli

przedszkole

Rekrutacja do miejskich przedszkoli w toku. Rodzice mogą wypełnić internetowy wniosek i zgłosić dziecko do przedszkola bądź oddziału przedszkolnego od 9.00 rano 9 marca. Zamknięcie systemu nastąpi 25 marca o 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane. W dowolnym przedszkolu lub szkole podstawowej wniosek otrzymać można również w wersji papierowej, który po wypełnieniu składa się w placówce edukacyjnej pierwszego wyboru, również w terminie od 9 do 25 marca br.

Rekrutacja jest prowadzona drogą elektroniczną oraz bezpośrednio w placówkach edukacyjnych. – Wypełniamy wniosek. Wskazujemy trzy przedszkola. Następnie wniosek drukujemy i zanosimy do przedszkola, które znajduje się na pierwszym miejscu wskazanym we wniosku. Tylko do tego miejsca – mówi Katarzyna Centkowska-Wydmuch, p.o. Kierownika Referatu Organizacji Oświaty w Wydziale Edukacji. – Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą się zgłosić po wniosek w formie papierowej, tradycyjnej do przedszkola, do którego chcą kandydować. Wypełniają go oczywiście w wersji papierowej, długopisem i zostawiają w tym przedszkolu.

Wnioski będą sprawdzane pod względem formalnym, a rodzice będą proszeni o jego uzupełnienie. Jeśli dziecko nie dostanie się do placówki wybranej przez rodzica, droga do przedszkola nie jest zamknięta. – W przypadku dzieci 4-, 5- i 6-letnich organ prowadzący będzie wskazywał miejsce, do którego można takie dziecko skierować. Rodzice decydują, czy chcą, czy nie chcą się zgłosić się do tego przedszkola. […] Dzieci 6-letnie mają w tym roku obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, więc muszą uczęszczać albo do przedszkola, albo do oddziału przedszkolnego w szkole. W przypadku dzieci 4- i 5-letnich musimy zapewnić miejsce wszystkim, którzy kandydują, a się nie dostali, więc wskazujemy, gdzie mamy wolne miejsca – mówi Katarzyna Centkowska-Wydmuch.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków. W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie.

Krzysztof Rygalik