Trwa rekrutacja do przedszkoli w Rędzinach

przedszkolaki-na-jasnej-gorze-krzysztof-rygalik

Do 10 marca trwać będzie rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli na terenie gminy Rędziny na rok 2015/2016 w następujących placówkach:
1. Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach;
2. Publiczne Przedszkole w Rędzinach – Osiedlu;
3. Publiczne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Rędzinach;
4. Publiczne Przedszkole w Kościelcu;
5. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie;
Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzanej rekrutacji udzielają dyrektorzy w/w placówek.
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola jest do pobrania ze strony urzędu gminy www.redziny.pl oraz w poszczególnych placówkach.
Rekrutacji w roku 2015/2016 nie podlegają dzieci już uczęszczające do przedszkola.
Rodzice w/w dzieci zobowiązani są do złożenia stosownej deklaracji, w której oświadczą chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego w danej placówce.
Deklaracje do pobrania w placówkach.