Trwa rekrutacja wojskowa

nsr_zolnierze_640x300

Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony lub kobieta może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. W Polsce nie istnieje już obowiązkowa służba wojskowa. – Od 2009 roku w naszym kraju jest tylko ochotniczy tryb służby wojskowej, czyli jest to jak gdyby określenie zdolności do czynnej służby wojskowej w przypadku odwieszenia tej służby lub w przypadku starania się o udział w służbie przygotowawczej – mówi major Robert Bąkowicz z WKU w Częstochowie. – Natomiast nie skutkuje to obowiązkowym powołaniem do służby wojskowej.

Obecna oferta skierowana przede wszystkim do osób w wieku 18-50 lat, które nie były w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe. Dotyczy ona także tych chętnych w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni w ramach ćwiczeń rezerwy.

Rekrutacji wojskowej nie należy mylić z kwalifikacją wojskową, która ma miejsce w Częstochowie okolicznych i powiatach. – Kwalifikacja jest obowiązkiem ustawowym, trwa jak gdyby obok rekrutacji. Rekrutację do ochotniczych form służby wojskowej prowadzimy cały czas – wyjaśnia major Robert Bąkowicz. – W tej chwili mam jak gdyby cztery rodzaje ochotniczych form służby wojskowej. Dla osób, które nie miały nic wspólnego z wojskiem, muszą zacząć od służby przygotowawczej lub ewentualnie, po ukończeniu szkoły średniej, służby kandydackiej. Jak gdyby pochodną służby przygotowawczej jest służba w Narodowych Siłach Rezerwowych i służba jako żołnierz zawodowy w korpusie szeregowych.

Informacji na temat służby przygotowawczej i ćwiczeń rezerwistów można zasięgnąć w Wojskowych Komendach Uzupełnień. Pod jurysdykcję WKU w Częstochowie podlega miasto Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, myszkowski, lubliniecki, kłobucki.

Krzysztof Rygalik

Foto.: NSR