Trwa renowacja schronu – projekt „Wzgórze 296,6″

7c32d4942ca976c

Trwają prace  przy schronie obserwacyjnym na wzgórzu 296,6. Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Historycznego „Reduta Częstochowa” prowadzili prace również w miniony weekend, przekuwając się przez warstwy gruzu i śmieci. Udało im się wykopać rów łącznikowy w jego pierwotnym zarysie z 1939 r.

Następnym etapem projektu będzie m.in. faszynowanie rowu. W schronie przy ul. Radomskiej, w którym żołnierze Wojska Polskiego walczyli z Niemcami w pierwszych dniach wojny, można wciąż odnaleźć dowody ich obecności. Dla przykładu, podczas porządkowania otoczenia schronu zauważono, że na betonowej posadzce przelotni do dzisiaj znajdują się odciśnięte ślady żołnierskich trzewików.

Źródło: http://www.redutaczestochowa.pl/

fef38d87fee3a2a 5fcac5c34f0b17b