Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

pomoc ofiarom przestępstw

Poradnie, centra pomocy, terapeuci, policja, prokuratura – to tylko niektórzy przedstawiciele organizacji i instytucji społecznych, które włączyły się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ten rozpoczął się 22 i potrwa do 27 lutego. Osoby, które czują się pokrzywdzone, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów.

– Codziennie dyżurują specjaliści, którzy pomagają osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Są to przestępstwa różnego rodzaju – nie tylko ofiary przemocy domowej, choć takich jest najwięcej. Są to również osoby pokrzywdzone w wypadkach komunikacyjnych, w wypadku pobić, kradzieży i innych możliwych przestępstw – wyjaśnia Iwona Michalska-Wierusz, dyrektor Centrum Terapii w Częstochowie.
Z każdym rokiem i z każdym kolejnym Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem coraz więcej ludzi korzysta z pomocy specjalistów. Ludzie coraz częściej przestają się wstydzić i bać korzystania z pomocy. – W tym czasie wszystkie instytucje pomagające takim osobom jednoczą swoje siły, by jak najbardziej profesjonalnie pomagać (…). My wysyłamy osobę pokrzywdzoną do konkretnej osoby, która będzie w stanie jej pomóc – czy jest to policjant, czy jest to pracownik MOPS-u, czy jest to kurator zawodowy – dodaje Iwona Michalska-Wierusz.

Co ważne, instytucje pomagające osobom poszkodowanym w wyniku różnych przestępstw współpracują ze sobą przez cały rok, dzięki czemu niesiona pomoc jest skuteczniejsza. Częstochowskie Centrum Terapii znajduje się przy al. Pokoju 12. Adresy innych placówek, gdzie udzielana jest pomoc, dostępne są w internecie.
Idea Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zrodziła się w roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości.

KK