Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

tydzien

Trwa „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Do soboty (28 lutego) każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o bezpłatną poradę.

Tegoroczna formuła „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest kontynuacją przyjętej formuły. Do 2010 r. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce był organizowany w sądach, gdzie odbywały się dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad prawnych udzielali prawnicy reprezentujący różne grupy zawodowe.

W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.

Informacji prawnej będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

Pełną listę miejsc, gdzie są pełnione dyżury można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

26 lutego od godz. 15.00 do 17.00 specjalistyczne dyżury w zakresie możliwości uzyskania pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej organizuje też Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Ośrodkiem Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Na częstochowian specjaliści czekać będą w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Alei Wolności 14.

Częstochowskie Stowarzyszenie „ETOH”, Al. Pokoju 12, 42-256 Częstochowa

ŚRODA 25 luty 10.00 – 18.00
10.00 – 18.00 Psycholog
10.00 – 12.00 Prawnik
12.00 – 16.00 Policja
12.00 – 16.00 Zespół Kuratorów
15.00 – 17.00 Prawnik
CZWARTEK 26.02.2015 r. 10.00 – 18.00
10.00 – 18.00 Psycholog
10.00 – 12.00 Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych
11.00 – 14.00 Pracownik MOPS
12.00 – 18.00 Prawnik
12.00 – 16.00 Policja
12.00 – 15.00 Psychologowie dziecięcy
PIĄTEK 27.02.2015 r. 10.00 – 18.00
10.00 – 18.00 Psycholog
12.00 – 16.00 Policja
12.00 – 16.00 Zespół kuratorów
11.00 – 15.00 Prawnicy
12.00 – 15.00 Psychologowie dziecięcy
16.00 – 18.00 Prawnik

SOBOTA 28.02.2015 r. 10.00 – 13.00
10.00 – 13.00 Psycholog
10.00 – 13.00 Prawnik
Ponadto, w dniach 26 i 27 lutego od godz. 10.00 do 12.00 Pani Mecenas Katarzyna Berska będzie udzielała porad prawnych w swojej kancelarii w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 18 lok. 8.