Trwają działania „NURD” w Częstochowie

policja

Dzisiaj na terenie naszego województwa policjanci drogówki prowadzą akcję pod nazwą „NURD”.
Akcja będzie trwała na terenie naszego województwa do godz. 22.00. Działania policyjne „NURD” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań stróże prawa będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.