Trwają obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Gospodarzem spotkania, w którym uczestniczy ponad 30 rektorów uczelni technicznych z Polski i zaproszeni goście jest Politechnika Częstochowska, która w tym roku świętuje jubileusz 70-lecia swojej działalności.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych to dobrowolne stowarzyszenie rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne, działające od 1989 roku. Obecnie funkcję przewodniczącego KRPUT w kadencji 2016-2020 pełni rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr hab inż. Tadeusz Słomka, który wypowiedział się na temat ustawy 2.0, przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/1konferencja_tadeusz_slomka_22_02_19.mp3]

Tego typu konferencje odbywają się najczęściej dwa lub trzy razy w ciągu roku. O tym, dlaczego Częstochowa mówi rektor Politechniki Częstochowskiej, prof. dra hab. inż. Norberta Sczygiola:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/2konferencja_norbert_sczygiol_22_02_19.mp3]

Przykład łazika marsjańskiego, zbudowanego przez studentów Politechniki Częstochowskiej wspieranych przez ucznia LO Sienkiewicza, który wygrał międzynarodowe zawody University Rover Challenge 2018, doskonale pokazuje jak ważną rolę pełnią na uczelniach koła naukowe.

Wśród tematów obrad Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Częstochowie znalazły m.in.: dyskusja nt. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, algorytmie podziału środków finansowych, działalności Forum Uczelni Technicznych. Na temat ustawy 2.0 wypowiedział się także rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/3konferencja_jan_szmidt_22_02_19.mp3]

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych potrwa do soboty 23 lutego.

KF