Trzy muzyczne oblicza wiary

Fot. Instytut Rozwoju Sztuki

Koncerty muzyki sakralnej w odsłonie katolickiej, cerkiewnej oraz protestanckiej to najnowsza propozycja dla wszystkich częstochowskich melomanów. „Trzy muzyczne oblicza wiary”, czyli projekt tworzony przez Instytut Rozwoju Sztuki oraz Filharmonię Częstochowską to artystyczny wyraz różnic z szukaniem porozumienia i pochwałą ekumenizmu.

W projekcie przewidziane są trzy wydarzenia, podczas których występować będzie przed publicznością chór Collegium Cantorum. Jak zaznacza dyrygent Janusz Siadlak – nowy projekt muzyczny to trzy różne miejsca, zjednoczone pod wspólną ideą wiary:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/09/1_trzy_Siadlak_13_09_2022.mp3]

Projekt przybliżać ma słuchaczom muzykę sakralną z różnych nurtów chrześcijaństwa, zwracając uwagę na wspaniały dorobek polskich kompozytorów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/09/2_trzy_Siadlak_13_09_2022.mp3]

Pierwszy z koncertów odbędzie się 29 września o godz. 17:00 w Bazylice Jasnogórskiej. Drugi natomiast – Koncert Muzyki Protestanckiej – odbędzie się w kościele ewangelicko-augsburskim 2 października o godz. 17.00. Trzeci z koncertów rozpocznie się godzinę później w Cerkwi Ikony Matki Boskiej Częstochowskiej.