“…tu chodzi o pamięć” – abp Wacław Depo w rocznicę “Krwawego Poniedziałku”

4 września, w kolejną rocznicę „Krwawego Poniedziałku”, w intencji ofiar 4 września 1939 roku odprawiona została Msza św. w archikatedrze Świętej Rodziny. Eucharystii przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/09/abp-Depo_msza.mp3]

 W Mszy św. uczestniczył także poseł   na sejm RP Szymon Giżynski, przedstawiciele organizacji społecznych, wi tym przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność Jacek Strączyński, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Częstochowy.

W wygłoszonej homilii abp Wacław Depo przywołał słowa św. Augustyna, który każe nam “radować się z tego, że należymy do Chrystusa, bo wówczas jesteśmy ludźmi przyszłości. Nasze życie nie kończy się wraz ze śmiercią. Od momentu chrztu trwa w nas życie wieczne i w ten sposób, pomimo śmierci, zawsze będziemy z Panem. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Chrystusie Bóg wyprowadzi wraz z nim”.
– Wierzymy, że ofiara życia naszych braci i sióstr i dzieci z września 1939 roku i kolejny lat okupacji nie pozostaje daremna. Krzyż na Golgocie zebrał wszystkie ofiary, i te które już były, i te, które będą aż do skończenia świata.
Abp Depo zwrócił również uwagę na trzy ważne rzeczy we współpracy z Bogiem w dziele zbawienia: znajomość tego, w co się wierzy, znajomość tego, co należy pragnąć oraz znajomość tego, co należy czynić.
– Miłość Boga jest potężniejsza od zła i od śmierci. Od Jezusa uczymy się, czego należy pragnąć i co należy czynić.
Kaznodzieja przypomniał, że wydarzenia z września 1939 roku były próbą wiary – z jednej strony krzykiem tych, którzy strzelali i zabijali przeciwko Bogu, “że was nie ratuje”, a z drugiej strony ufną modlitwą na ostatnie chwile wielu z nich.
Na zakończenie homilii abp Depo zaapelował, że na początku nowego roku szkolnego trzeba prosić Boga o światłe oczy serca dla wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i katechetów, aby uczyli nas wiary w pomoc Ducha Świętego i Najświętszej Dziewicy, i abyśmy zawsze umieli rozpoznać przez co nas Bóg przeprowadza i co dla nas przygotował, byśmy ufali Bogu we wszystkich okolicznościach życia.
Po zakończonej eucharystii uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą wydarzenia „Krwawego Poniedziałku”. Tablica ta znajduje się na placu katedralnym – symbolizując miejsce kaźni ofiar tego dnia. Kwiaty składał m. in. poseł Szymon Giżyński:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/09/posel.mp3]

ZD