Twórczość Tomasza Sętowskiego inspiracją dla młodzieży

We wtorek 12 czerwca w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie odbyło się otwarcie wystawy „Pracownia przyszłości”. Zaprezentowane prace są efektem konkursu plastycznego pod tym tytułem, zorganizowanego przez szkołę, pod honorowym patronatem artysty plastyka, Tomasza Sętowskiego. Celem konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych było zainteresowanie dorobkiem i dokonaniami patrona konkursu, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej. Jak powiedział organizator konkursu, pedagog szkolny Tadeusz Łata, wydarzenie wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/1wystawa_Zeromski_Lata_12_06_2018.mp3]

Honorowym gościem zakończenia konkursu był jego patron, Tomasz Sętowski, który oceniał również zgłoszone prace. Zdaniem jury a także samego artysty, w przedstawionych dziełach widać inspiracje twórczością Sętowskiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/2wystawa_Zeromski_Setowski_12_06_2018.mp3]

Jedną z laureatek konkursu była Laura Wójcik ze Szkoły Podstawowej nr 7, której przed odebraniem nagrody z rąk Tomasza Sętowskiego towarzyszyła ogromna trema, związana z możliwością poznania tak znanego artysty:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/3wystawa_Zeromski_Wojcik_12_06_2018.mp3]

Laureatom konkursu nagrody wręczał Tomasz Sętowski. Nagrodzone i wyróżnione prace można oglądać w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego przy Alei Niepodległości. Jak zapewniają organizatorzy kolejne edycje konkursu na pewno się odbędą.

ZD