Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

abp Waclaw Depo

Wczoraj (15 stycznia) w kościele pw. św. Floriana w Częstochowie uroczystą Eucharystią rozpoczęły się obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo, który w homilii mówił – „Chrystus jest dla nas darem pojednania i jedności”. Eucharystia, która rozpoczęła obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w archidiecezji częstochowskiej wpisała się również w XX Forum Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej. Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali m. in. ks. prał. Dariusz Nowak, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Częstochowie, ks. dr Jarosław Grabowski dyrektor Referatu Dialogu Ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi Kurii Metropolitalnej w Częstochowie oraz kapłani – moderatorzy ruchów, bractw i stowarzyszeń katolickich. We wspólnej modlitwie wzięli udział m.in. przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich: ks. mitrat Mirosław Drabiuk, proboszcz parafii prawosławnej pw. Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej, ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie, ks. Szczepan Rycharski z parafii polskokatolicka Matki Bożej Królowej Apostołów w Częstochowie.

W modlitwie wzięli również udział klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, osoby życia konsekrowanego, szczególnie siostry brygidki oraz przedstawiciele ruchów, bractw i stowarzyszeń katolickich.Uczestnicy wspólnej modlitwy modlili się m. in. za Kościół, Ojczyznę, prześladowanych chrześcijan.

Przed Mszą św. uczestnicy XX Forum Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej trwali na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, podczas której Koronka do Miłosierdzia Bożego modlili się m. in. w intencji ewangelizacji, rodzin i o jedność chrześcijan.

Na początku Mszy św. ks. prał. Dariusz Nowak podkreślił znaczenie modlitwy o jedność chrześcijan, szczególnie w dzisiejszym świecie.

W homilii abp Depo odnosząc się do czytań mszalnych wskazał, że „ich wspólnym tematem jest imię, które oznacza zadanie” – Słowo Boże wskazuje na Imię Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ale także na imiona tych, którzy świadczą o Nim – podkreślił abp Depo.

Metropolita częstochowski odnosząc się szczególnie do postaci św. Jana Chrzciciela przypomniał za św. Grzegorzem Wielkim, że „św. Jan był kimś więcej niż prorokiem. On spełnił swoje posłannictwo jako wskazujący na Jezusa Baranka Bożego”.

„Słowa św. Jana Chrzciciela: Oto Baranek Boży, to swoiste wyznanie wiary” – kontynuował abp Depo i dodał, że „imię Baranek Boży jest dramatycznym świadectwem miłości Syna Bożego posłanego na świat, aby nas odkupić”.

Arcybiskup podkreślił, że „Imię Jezusa Chrystus i Baranek Boży to nie tylko jakiś wymiar historyczny, ale ono spełnia w dziejach świata rolę wydarzenia, nadal trwa i jest miejscem spotkania Boga z człowiekiem” – W Jezusie Chrystusie każdy z nas odnajduje swoje imię. To imię nie przestaje być znakiem nadziei – podkreślił arcybiskup.

Metropolita częstochowski przypomniał, że „Jezus Chrystus jest naszym pokojem” i wskazał na odpowiedzialność każdego wierzącego przed Bogiem za to co mógł uczynić, a nie uczynił.

„Czasy współczesne nakładają na ludzi wierzących w Imię Jezusa Chrystusa szczególne zadanie przywrócenia braterskiej jedności Kościoła, która będzie świadectwem wobec świata” – zakończył abp Depo.

Przed końcowym błogosławieństwem ks. dr Jarosław Grabowski przypomniał, że „braterstwo chrześcijan zobowiązuje”.

Mszę św. zakończyło wspólne „Błogosławieństwo Aaronowe”.

W tym roku na program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w archidiecezji częstochowskiej składają się: Msza św., nieszpory prawosławne, ekumeniczny panel i nabożeństwo Słowa Bożego oraz kolędowanie. Towarzyszy mu hasło: Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14-20).

W ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 18 stycznia o godz. 19. 30 w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, odbędzie się ekumeniczny panel nt. Ekumenizm dla ewangelizacji.

21 stycznia o godz. 16. 30 uczestnicy obchodów Tygodnia Ekumenicznego wezmą udział w Nieszporach prawosławnych w świątyni prawosławnej pw. Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej w Częstochowie. Nieszpory celebrować będzie ks. mitrat Mirosław Drabiuk, proboszcz parafii prawosławnej w Częstochowie, kazanie wygłosi ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelickiej w Częstochowie. W świątyni prawosławnej zabrzmią również kolędy w wykonaniu scholi Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Diecezji Sosnowieckiej.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zakończy się ekumenicznym nabożeństwem Słowa Bożego, 29 stycznia o godz. 18.00, w kościele ewangelicko-augsburskim Krzyża Chrystusowego w Oleśnie (diecezja opolska). Nabożeństwu będzie przewodniczył ks. Ryszard Pieron, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lasowicach Wielkich, kazanie wygłosi ks. mitrat Mirosław Drabiuk, proboszcz parafii prawosławnej w Częstochowie.

Działalność ekumeniczna w archidiecezji częstochowskiej skierowana jest głównie do Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, która jest częścią międzynarodowego ruchu ekumenicznego. Należą do niej: parafia prawosławna, wznosząca swoją świątynię pw. Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej, której przewodzi ks. mitrat Mirosław Drabiuk.

W Częstochowie znajduje się parafia ewangelicko-augsburska, której proboszczem jest ks. Adam Glajcar, krajowy ewangelicki kapelan strażaków, a także parafia polskokatolicka Matki Bożej Królowej Apostołów, na czele z duszpasterzem ks. Szczepanem Rycharskim.

W Gniazdowie k. Koziegłów znajduje się Starokatolicka Parafia Mariawitów, istniejąca od 1906 r., w której proboszczem jest ks. dr Tomasz Daniel Mames. A Kleszczowie parafia ewangelicko- reformowana, której administratorem jest ks. radca Krzysztof Góral.

W Częstochowie znajduje się także zbór Chrześcijan Baptystów. Spośród wspólnot nie należących do Polskiej Rady Ekumenicznej wymienić należy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, działający na terenie Częstochowy, Zawiercia, Myszkowa i Wielunia, Zbór Hosanna Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie oraz Kościół Wolnych Chrześcijan.

ks. Mariusz Frukacz

źródło: www.niedziela.pl, fot. ks. Mariusz Frukacz