Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

prokuratura fot. ZD

W dniach od 20 do 26 lutego 2017 roku, Prokuratura Okręgowa w Częstochowie i podległe jej prokuratury rejonowe, będą uczestniczyły w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
W związku z tym we wszystkich prokuraturach zorganizowano dyżury, w trakcie których prokuratorzy będą udzielali osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad i informacji, dotyczących przysługujących im uprawnień procesowych (w załączeniu zamieszczono informację dotyczącą miejsc i godzin przyjęć interesantów). W ramach tegorocznych obchodów Tygodnia szczególna uwaga będzie zwracana na zagadnienia związane z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych. Zgodnie z ustawą pokrzywdzonemu przysługuje świadczenie pieniężne, jeżeli nie może uzyskać naprawienia szkody od sprawcy czynu zabronionego, z tytułu ubezpieczenia lub ze środków pomocy społecznej.
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 2000 roku, a celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta jest związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego, pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Osobie takiej przysługuje szereg uprawnień procesowych, które zostały określone w kodeksie (w załączeniu zamieszczono druk pouczeń, jaki jest wręczany pokrzywdzonemu przy pierwszej czynności procesowej z jego udziałem). W trakcie ubiegłorocznej akcji prokuratorzy przyjęli w ramach dyżurów 36 interesantów. Przedstawiane przez zgłaszające się osoby problemy dotyczyły nie tylko zagadnień z zakresu prawa karnego, lecz również z zakresu prawa rodzinnego, administracyjnego i cywilnego. Interesanci zwracali się o porady w sprawach, które dotyczyły m.in. sposobu złożenia zawiadomienia o przestępstwie, przemocy w rodzinie oraz kwestii dotyczących dziedziczenia.
Lista organizacji świadczących pokrzywdzonym pomoc materialną i niematerialną, finansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej jest dostępna pod adresem:

https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/pomoc-pokrzywdzonym/

źródło: Prokuratura Okręgowa w Częstochowie