Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego

Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego/fot. MOPS Częstochowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zaprasza na Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego. To spotkania informacyjne oraz konferencja tematyczna, których celem jest poruszenie idei rodzicielstwa zastępczego i zachęcenie do niej jak największej grupy osób.

Udział w wydarzeniu jest szczególną okazją do poznania osób, które swoje życie poświęciły drugiemu człowiekowi. Swoje wsparcie, miłość i ciepło domu rodzinnego kierują do dzieci biednych, osamotnionych czy doświadczonych przez los w jeszcze inny sposób. O tym, co ciekawego zaplanowano w ramach Tygodnia Rodzicielstwa mówi Olga Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/1_tydzien_Dargiel_01_06_2021.mp3]

Na koniec Tygodnia Rodzicielstwa Zastępczego, 11 czerwca, organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji tematycznej „Moje serce dało Ci dom”. Wydarzenie odbędzie się w formule on-line:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/2_tydzien_Dargiel_01_06_2021.mp3]

Harmonogram wydarzeń oraz wszelkie informacje dotyczące Tygodnia Rodzicielstwa Zastępczego znaleźć można na stronie www.mops.czestochowa.pl.

Rodzinę zastępczą dzielimy na pieczę instytucjonalną – w Częstochowie to 11 placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym 3 typu rodzinnego – oraz rodzinną, którą stanowi obecnie 257 form pieczy zastępczej, w których przebywa obecnie ponad 370 dzieci, to 14 rodzin zastępczych zawodowych, 5 rodzinnych domów dziecka, 179 rodzin zastępczych spokrewnionych i 58 rodzin zastępczych niezawodowych.

ABK