Tydzień zrównoważonego transportu

logo00_etzt

Podobnie jak w latach ubiegłych Częstochowa włącza się w tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT) – największego wydarzenia poświęconego ekologicznemu transportowi miejskiemu. Od 16 do 22 września na częstochowian czeka sporo atrakcji.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest dobrą okazją do spotkań i dyskusji w gronie lokalnych interesariuszy na tematy związane z mobilnością, jakością powietrza, ograniczaniem ruchu samochodowego i emisji spalin, a także do testowania nowych technologii i metod planowania. Hasło przewodnie kampanii w 2016 roku to „Inteligentny i zrównoważony transport – inwestycją dla Europy.”

Organizatorami tegorocznych obchodów w Częstochowie są lokalne organizacje pozarządowe, a także firmy prywatne.

etzt2015-plakat