Ubezpieczenie zdrowotne a ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne mogą wydawać się podobne, jednak są to zupełnie różne ubezpieczenia. Te pojęcia są często mylone i błędnie definiowane. Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia bezpłatne leczenie. Natomiast ubezpieczenie chorobowe zapewnia pieniądze na czas tego leczenia. O różnicy pomiędzy ubezpieczeniami mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_informacje_23_01-1.mp3]

W przypadku osób pracujących na umowę o pracę ubezpieczenie chorobowe jest zawsze obowiązkowe. Natomiast osoby pracujące na umowie zlecenie, bądź prowadzące własną działalność gospodarczą do takiego ubezpieczenia mogą przystąpić dobrowolnie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/2_ubezpiecznie_chorobowe_23_01.mp3]

Natomiast ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla każdego, kto wykonuje umowę o pracę, umowę zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, jest emerytem albo osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/3_ubezpieczenie_23_01.mp3]

Jeśli ktoś nie może zostać ubezpieczony jako członek rodziny, to może przystąpić do tego ubezpieczenia dobrowolnie, by w razie choroby, wypadku, pobytu w szpitalu nie płacić za opiekę medyczną z własnej kieszeni. Instrukcja jak zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest dostępna na stronie nfz.gov.pl.

Foto źródło: pixabay.com