Ubiegły weekend: 228 zgłoszeń o podjęcie interwencji przez Straż Miejską

straz-miejska-720x489

W ubiegły weekend częstochowska Straż Miejska otrzymała od mieszkańców 228 telefonów z prośbą o interwencję. Zgłoszenia dotyczyły głównie: zakłócania porządku i spokoju publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (104). W ciągu trzech minionych dni pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 51 obserwacji zakończonych interwencją służb. 41 interwencji zostało zrealizowanych przez strażników miejskich. Pozostałe interwencje przekazano do realizacji innym służbom.

Źródło: Straż Miejska w Częstochowie