Udało się!

IMG_9620

Projekt oczyszczenia zalewu jest projektem podstawowym i stał się nr 1 w krajowym konkursie, co oznacza, że Gmina Blachownia otrzyma dofinansowanie na oczyszczenie zbiornika wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Projekt ten, zakwalifikował się jako jeden z 3 projektów w Polsce. Rezultatem pracy włożonej w napisanie go, jest uzyskanie ponad 12 mln zł z Unii Europejskiej ( 85% wartości inwestycji ) na co Blachownia czekała dziesiątki lat.

Miarą historycznego sukcesu tej inwestycji jest również wartość finansowa i kompleksowość zagospodarowania terenu przyległego do zbiornika. Warto podkreślić, że ta ponad 14 milionowa kwota potrzebna na wykonie wszystkich prac jest rekordowym wydatkiem gminy realizowanym na pojedynczą inwestycję, to jedno dofinansowanie unijne (ponad 12 mln zł) jest kwotą sześciokrotnie wyższą niż dofinansowanie, które udało się pozyskać w ciągu ostatnich lat.

Już niebawem nastąpi zakończenie całego procesu związanego z dofinansowaniem oczyszczenia zalewu w Blachowni, dlatego też informujemy, że prace rozpoczną się już w maju bieżącego roku.

źródło: Urząd Gminy Blachownia