Uhonorowano częstochowian poległych w Powstaniu Warszawskim

Uhonorowano częstochowian poległych w Powstaniu Warszawskim

Fot. Radio Fiat

W Archikatedrze Częstochowskiej 9 sierpnia odprawiona została Msza św. za częstochowian poległych w Powstaniu Warszawskim. Modlono się szczególnie za śp. Wojciecha Omyłę – uczestnika Powstania Warszawskiego, walczącego w batalionie „Zośka”. Po Mszy św. pod tablicą pamiątkową przy ul. Krakowskiej 36 (gdzie mieszkał Wojciech Omyła) zostały złożone kwiaty.

Więcej o częstochowianach, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim mówi prezes stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość Krzysztof Garus:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/01_Powstanie_KrzysztofGarus_09_08_2020.mp3]

Pod tablicą pamiątkową Wojciecha Omyły zebrały się liczne poczty sztandarowe, przedstawiciele Rady Miasta i „Solidarności”, by w patriotyczny i katolicki sposób uczcić częstochowian poległych w walkach o Warszawę. Sposób przeprowadzenia uroczystości złożenia kwiatów różnił się od miejskich uroczystości obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbyły się 1 sierpnia. Radny miasta Paweł Ruksza tak wypowiedział się w tej sprawie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/02_Powstanie_PawelRuksza_09_08_2020.mp3]

Podkreślona została także rola młodzieży w przekazywaniu historii. Osoby młode są tymi, na których spoczywa obowiązek zapamiętywania i krzewienia patriotycznych wartości:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/03_Powstanie_RukszaGarus_09_08_2020.mp3]

Wojciech Omyła walczył w Powstaniu Warszawskim jako żołnierz II plutonu „Alek” 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”. Tuż przed wybuchem powstania przyjechał do Warszawy z Częstochowy. Zginął 8 dnia powstania podczas walk na terenie cmentarza ewangelickiego w Woli.

WB