UJD z innowacyjnym projektem

UJD z innowacyjnym projektem

UJD Częstochowa/fot. Radio Fiat

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie znalazł się w międzynarodowym gronie nielicznych uczelni, realizujących innowacyjny projekt tworzenia specjalnej platformy szkoleniowej on-line. W ramach prowadzonych działań Uczelnia przygotowuje zestaw nowatorskich i bezpłatnych ćwiczeń, przeznaczonych dla pracowników różnorodnych firm, instytucji czy organizacji.

Projekt „Intranet: Przedsiębiorczość korporacyjna. Sieciowy zbiór strategii” ma na celu promowanie kompetencji społecznych w zakresie przedsiębiorczości korporacyjnej. – To przedsięwzięcie prowadzone w ramach programu Erasmus+, który w naszej Uczelni cieszy się ogromnym zainteresowaniem – mówi dr Rafał Głębocki z Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/1_UJD_Glebocki_27_04_2021.mp3]

Udział w projekcie jest kontynuacją współpracy zapoczątkowanej w ramach programu Erasmus+ już wiele lat temu. Poprzednio dotyczyła ona edukacji senioralnej. Teraz zadaniem częstochowskiej Uczelni, realizowanym w ramach konsorcjum, była międzynarodowa współpraca w tworzeniu dwóch podstawowych elementów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/2_UJD_Glebocki_27_04_2021.mp3]

Projekt rozpoczął się w 2018 roku i obecnie jest już na ukończeniu. Na platformę wdrażane są ostatnie z ćwiczeń, a efekty dotychczasowej pracy (m.in. podręcznik i materiały edukatora) przedstawione zostaną 19 maja podczas specjalnego spotkania on-line. Zespołem projektowym częstochowskiej Uczelni, który tworzą: dr Rafał Głębocki, dr inż. Urszula Nowacka oraz dr Joanna Górna, kieruje dr hab. Alina Gil, prof. UJD.

Formularz rejestracyjny na spotkanie on-line dostępny jest tutaj.

ABK