Unijna pomoc humanitarna w obliczu pandemii

Pomoc humanitarna/fot. PCPM

Jak Unia Europejska może poprawić byt w krajach Trzeciego Świata? Pomoc humanitarna w dobie współczesnych kryzysów była głównym tematem konferencji on-line, przygotowanej przez europosłów z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Pandemia Covid-19 zmieniła funkcjonowanie prawie wszystkich krajów świata. Problemy gospodarcze znacząco wpłynęły na jakość życia wielu osób, szczególnie w państwach afrykańskich, Ameryki Południowej i Bliskiego Wschodu. Konferencję poświęconą omawianiu pomocy dla najbardziej potrzebujących w obliczu pandemii zorganizowała Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego Solidarnej Polski. Jak mówi, w tym roku najwięcej pieniędzy trafi do Afryki i do krajów Bliskiego Wschodu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/03/1_pomoc_Kempa_08_03_2021.mp3]

W panelu pierwszym uczestnicy konferencji rozmawiali o tym, jak Unia Europejska powinna skutecznie i efektywnie wspomagać organizacje humanitarne. Panel drugi dotyczył natomiast funkcjonowania organizacji humanitarnych w dobie kryzysu związanego z Covid-19. Udział w konferencji on-line wziął m.in. prof. Ryszard Legutko, przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/03/2_pomoc_Legutko_08_03_2021.mp3]

W ramach nowego budżetu wspólnoty na lata 2021-2027 na pomoc humanitarną Unia Europejska przekaże ponad 10 miliardów euro. Oprócz państw afrykańskich oraz Bliskiego Wschodu środki trafią także do Wenezueli, Kolumbii, Afganistanu, Bangladeszu, Ukrainy oraz krajów Bałkanów Zachodnich i Kaukazu.

ABK