Uniwersytet Długosza zmieni nazwę

Z dniem 1 czerwca bieżącego roku, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zmieni nazwę na Uniwersytet Jana Długosza. Poprzednia zmiana odbyła się blisko 5 lat temu, kiedy to z Akademii im. Jana Długosza nazwa zmieniła się na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

– My zaproponowaliśmy 1 czerwca, biorąc pod uwagę, że studenci będą już otrzymywać dyplomy z nową nazwą – mówi rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, prof. Anna Wypych-Gawrońska:

Choć niż demograficzny trwa, to jednak jak podkreśla rektor Uniwersytetu, liczba studentów się zwiększa i dzięki nowym kierunkom, nowym dziedzinom jest większe zainteresowanie przez młodych ludzi studiowaniem na UJD:

Dzieje Uczelni sięgają do 1971 roku, wówczas dzięki decyzji Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska w Częstochowie. W 1974 roku przekształcono ją w Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii Uczelni, była zmiana nazwy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, która nastąpiła 1 października 2004 roku.