Upalnie i sucho w regionie

Barley

Brak opadów i bardzo wysokie temperatury są przyczyną suszy, która dotknęła wiele gospodarstw rolnych w czternastu województwach. Stan zagrożenia suszą rolniczą określa dla wszystkich gmin w Polsce Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego, które są podstawą do ogłoszenia suszy na danym terenie, dla wielu gmin województwa śląskiego są bliskie krytycznych, ale nie pozwalają na ogłoszenie stanu suszy rolniczej.

Ponieważ susza w naszym województwie nie została formalnie ogłoszona (z wyjątkiem gminy Lipie w powiecie kłobuckim – gatunek krzewy owocowe) obecnie nie działają mechanizmy prawne i ekonomiczne, które mają ograniczyć jej skutki ekonomiczne w gospodarstwach rolnych.

Dlatego Wojewoda Śląski zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zasygnalizował trudną sytuację części rolników z województwa śląskiego. Poprosił też o podjęcie działań mających na celu umożliwienie udzielenia pomocy poszkodowanym. Jednocześnie wystąpił do wójtów, burmistrzów i prezydentów z prośbą o rozważenie możliwości szacowania strat przez komisje wojewody na podstawie indywidualnych zgłoszeń poszkodowanych rolników. Przypomniał jednak o obowiązujących aktualnie uwarunkowaniach prawnych, uniemożliwiających uzyskanie pomocy finansowej.

W najbliższych dniach ma być ogłoszony dziewiąty raport Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa dotyczący zagrożenia suszą (za okres 21 czerwca – 20 sierpnia). Jego wyniki mogą mieć wpływ na sytuację gospodarstw w województwie śląskim – informuje Urząd Wojewódzki w Katowicach.