Uroczyste objęcie stanowisk w częstochowskiej Policji

policja_1

Wczoraj szef częstochowskich policjantów podinsp. Sławomir Litwin dokonał uroczystego wprowadzenia Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie podinsp. Joanny Lazar, która do tej pory pełniła obowiązki na tym stanowisku. Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie nadkom. Dariusz Kiedrzyn dokonał natomiast wprowadzenia Komendanta Komisariatu Policji w Koniecpolu podinsp. Marka Widawskiego.

Wczoraj o godzinie 11.00 w budynku Komisariatu Policji w Koniecpolu nastąpiło uroczyste wprowadzenie komendanta tamtejszej jednostki Policji podinsp. Marka Widawskiego, pełniącego do tej obowiązki na tym stanowisku. Wprowadzenia dokonał Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie nadkom. Dariusz Kiedrzyn. Zmiana kierownictwa komisariatu nastąpiła w związku z odejściem na emeryturę dotychczasowego komendanta podinsp. Marka Struskiego. O godzinie 14.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie podinsp. Joanna Lazar objęła uroczyście stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji. Wprowadzenia dokonał podinsp. Sławomir Litwin. Wcześniej wydziałem tym kierowała podinsp. Mariola Biskup – obecnie Komendant Komisariatu I Policji w Częstochowie.

W ceremoniach uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa, policjantki, policjanci oraz pracownicy cywilni, którzy składali mianowanym gratulacje i serdeczne życzenia.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Częstochowie