Uroczystości odpustowe i jubileuszowe w parafii św. Wojciecha

W uroczystość św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski, w parafii św. Wojciecha odprawiona została Msza św. odpustowa, której przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Wraz z nim przy ołtarzu stanęli liczni przedstawiciele duchowieństwa, z proboszczem parafii ks. prałatem Stanisławem Iłczykiem na czele, a w świątyni zgromadziło się wiele osób życia konsekrowanego, członkowie wspólnot i liczni parafianie. Jak powiedział abp Wacław Depo, św. Wojciech jest dla nas wszystkich bardzo ważnym wzorem:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/1odpust_Wojciech_abp_Depo_29_04_2019.mp3]

W uroczystość św. Wojciecha obchodzono również jubileusz 50-lecia powstania parafii. Znaczenie tego wydarzenia dla całej wspólnoty podkreślał ks. Proboszcz Stanisław Iłczyk:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/2odpust_Wojciech_Ilczyk_29_04_2019.mp3]

W wygłoszonej homilii abp Wacław Depo przypomniał sylwetkę św. Wojciecha i zwrócił uwagę na rolę, jaką odegrał on w historii Polski i historii polskiego Kościoła:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/3odpust_Wojciech_abp_Depo_29_04_2019.mp3]

Wspominając jubileusz parafii, abp Depo przypomniał osoby, które przyczyniły się do jej powstania, m.in. bp. Stefana Barełę, abp. Stanisława Nowaka, ks. Józefa Słomiana, wzywając do modlitwy w ich intencji.
Metropolita odniósł się również do niedawnych, bolesnych dla każdego chrześcijanina, wydarzeń w kraju:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/4odpust_Wojciech_abp_Depo_29_04_2019.mp3]

Abp Wacław Depo zakończył homilię wezwaniem, abyśmy za wstawiennictwem św. Wojciecha na nowo uwierzyli w moc wiary, w moc bezpośredniej więzi z żywym Bogiem, byśmy w sposób świadomy zadbali o rozwój naszej wiary i przekazanie tej wiary naszym dzieciom i młodzieży:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/5odpust_Wojciech_abp_Depo_29_04_2019.mp3]

Uroczystości odpustowe w parafii św. Wojciecha uświetniła orkiestra jasnogórska pod dyrekcją Marka Piątka oraz chór parafialny.

ZD