Uroczystości Odpustowe w św. Wojciechu

13063122_981304168619378_6658441966138500739_o

W parafii św. Wojciecha w Częstochowie miejsce miała uroczysta suma odpustowa. Tegoroczna Uroczystość ku czci św. Wojciecha wpisuje się w wielkie świętowanie narodowo- kościelne Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski.

W czasie homilii padły słowa o tym, że w tej świątyni Niebo jest bliżej Ziemi, bliżej nas. W tym miejscu dziś możemy zyskać odpust zupełny. Odpust to jest odprawienie Czyśćca za nasze grzechy.

Pojawiło się w niej także wspomnienie kardynała Stefana Wyszyńskiego, który jako młody człowiek, we wrześniu 1939 roku spotkał rolnika siejącego zboże. Rolnik powiedział mu wówczas: „Księże, trza siać, mimo wojny, mimo niebezpieczeństwa śmierci, trza siać aby na polskiej ziemi Polakom nie zabrakło chleba.” Główną refleksję pozostającą po wygłoszeniu homilii przez ks. dr Stanisława Gąbkę, misjonarza Miłosierdzia, były słowa, że trzeba siać, nie tylko to ziarno fizyczne. Ale również siać trzeba boże ziarno duchowe. Pierwszym bożym ziarnem rzuconym na ziemię był Jezus Chrystus.

13055104_981303635286098_7531506111991251665_o

Foto: Piotr Mikołajczyk