Uroczystości upamiętniające doktora Władysława Biegańskiego

W 100. rocznicę śmierci Doktora Władysława Biegańskiego w dniach 6-8 kwietnia zaplanowano uroczystości upamiętniające tego wybitnego lekarza.
W piątek, 7 kwietnia rozpoczną się główne uroczystości. O godz 13:00 złożenie wieńców przy zabytkowym grobie doktora Biegańskiego na Cmentarzu „Kule”, którego remont i konserwację rozpoczęto z inicjatywy Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego już w kwietniu 2016 r. O godz. 17:00 uroczysta inauguracja w Filharmonii Częstochowskiej połączona z wręczeniem zasłużonym osobom ze służby zdrowia nagrody Prezydenta im. Władysława Biegańskiego, później odbędzie się wykład inauguracyjny towarzyszącej Obchodom konferencji naukowej „Pierwiastki etyczne w Przysiędze Hippokratesa”, który wygłosi prof. Jerzy Woy – Wojciechowski. Następnie wysłuchamy uroczystego Koncertu z udziałem Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej i gwiazd muzyki poważnej.
Dla upamiętnienia postaci Doktora Biegańskiego, w sobotę 8 kwietnia o godz. 9:30, także w Filharmonii Częstochowskiej, rozpocznie się niezwykle ciekawa konferencja naukowa „Doktor Władysław Biegański. Biegański i jego epoka. Filozofia i etyka w medycynie wczoraj i dziś” z udziałem wybitnych wykładowców. Przed konferencją zostaną wręczone Laureatom 2017 – Honorowe Statuetki Biegańskiego, które są najwyższym odznaczeniem Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego. Na rok 2017 przypada setna rocznica śmierci doktora Władysława Biegańskiego, wybitnego lekarza, naukowca, filozofa i etyka, pedagoga i społecznika, współtwórcy deontologii lekarskiej i logiki medycyny. Zmarł 29 stycznia 1917 r. Pochowany jest na Cmentarzu „Kule” w Częstochowie.
Władysław Biegański jest jedną z najwybitniejszych postaci w dziejach Częstochowy oraz historii polskiej i europejskiej medycyny. Mieszkańcy Częstochowy, w plebiscycie, nadali mu tytuł Częstochowianina Stulecia. Władysław Biegański w ciągu 35 lat pracy w Częstochowie ogłosił drukiem 132 prace w dziedzinie medycyny i filozofii. Napisał kilka podręczników medycznych oraz dzieł filozoficznych dotyczących etyki, logiki i teorii poznania. Możemy powiedzieć, że w wielu dziedzinach medycyny był prekursorem, jego myśl i odkrycia wyprzedzały epokę i mają wymiar ponadczasowy. Współtworzył podstawy wówczas dopiero kształtujących się dziedzin medycyny: neurologii, kardiologii, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, chirurgii i ortopedii. W czasach mu współczesnych był nazywany „profesorem bez katedry”, ponieważ swoje prekursorskie prace naukowe pisał z dala od ośrodków uniwersyteckich, w małym, prowincjonalnym wówczas mieście – Częstochowie. Dzięki Biegańskiemu lokalny szpital częstochowski, w którym pracował, stał się ośrodkiem naukowym , którego dorobek porównywano z dorobkiem ośrodków uniwersyteckich. Za granicą doktor Władysław Biegański jest uznawany za twórcę przełomu medycyny światowej. Oprócz pracy zawodowej i naukowej Władysław Biegański był znanym społecznikiem. W 1901 r. założył Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie i został jego pierwszym, wieloletnim prezesem (1901 – 1917). Był twórcą i prezesem Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan. Doktor Biegański wiele czasu poświęcał popularyzacji zasad higieny. Prowadził na szeroką skalę akcję oświaty sanitarnej, walki z chorobami zakaźnymi w tym z gruźlicą, tworzenia ambulatoriów fabrycznych, zwalczania alkoholizmu, był też krzewicielem kultury fizycznej. Był inicjatorem i pierwszym prezesem częstochowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, był jednym z twórców i założycieli częstochowskiego oddziału Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego, w 1905 r. utworzył w Częstochowie Muzeum Higieniczne. Chciałabym podkreślić, że doktor Władysław Biegański propagował tym samym higienę i profilaktykę, bo już wówczas dostrzegał znaczenie tego, co dziś nazywamy „zdrowym stylem życia”. Potrafił wyprzedzać swoje czasy. Swym działaniem zapoczątkował w 1917 r. utworzenie biblioteki miejskiej, tuż przed śmiercią przekazał jej swój bogaty księgozbiór.
Jako filozof jest uznawany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły filozoficzno–lekarskiej, a jego dzieło Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej nic nie straciło na swej aktualności. Zawarte w nim myśli są zaskakująco trafne i powinny być stale przypominane. Doktora Biegańskiego śmiało możemy nazwać współtwórcą deontologii lekarskiej.
Z inicjatywy Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie w dniu 4 listopada 2016 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego, by w setną rocznicę jego śmierci oddać należny hołd temu zasłużonemu lekarzowi, który swoje życie poświęcił dobru wspólnemu.
Całe życie Doktora Biegańskiego jest wzorem postawy lekarza dla wielu pokoleń jego następców. Jest on patronem współczesnych lekarzy. Studentom i lekarzom szczególnie warto polecić wspomniane wyżej dzieło z 1899 r. Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej, którego pamiątkowy reprint ukaże się w związku z Rokiem Władysława Biegańskiego i uroczystymi Obchodami stulecia Jego śmierci.