Urząd Stanu Cywilnego podsumował 2017 rok

Urząd Stanu Cywilnego podsumował miniony rok. Zarejestrowane statystyki urodzin i zgonów przywołuje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie, Rafał Bednarz:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/1urzad-stanu-cywilnego_bednarz_15_01_18.mp3]


Częstochowa powiększyła się także o 28 Piotrów, 11 Pawłów, 39 Adamów, 23 Dawidów, 29 Aleksander i jednego Zbyszka. A jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o zawierane śluby?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/2-urzad_stanu_bednarz_15_01_18.mp3]


Zdecydowana większość małżeństw była zawierana pomiędzy osobami z obywatelstwem polskim, ale częstochowianki i częstochowianie zawierali też małżeństwa z cudzoziemcami z takich krajów jak Ukraina (9) czy Turcja (2). Zarejestrowano także pojedyncze małżeństwa z partnerami z Armenii, Irlandii, Niemiec, Rumunii, Szwajcarii, Hiszpanii, Iraku, Mołdawii oraz Włoch.

Pracownicy USC przenieśli do elektronicznego systemu łącznie 34 271 akt stanu cywilnego, o ponad 2,5 tysiąca więcej niż przed rokiem. Oprócz migracji akt na potrzeby bieżące, związane z rejestracją stanu cywilnego oraz w celu wydania odpisów, USC prowadził też migrację planową całych roczników akt urodzeń oraz małżeństw.
Część z nich odbywała się w ramach pilotażowego programu masowej migracji prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, w którym Częstochowa uczestniczyła wspólnie z Nową Solą, Ełkiem i Warszawą.

PN