Usługi asystenckie dla seniorów

Rozprzestrzeniający się w naszym kraju koronawirus stanowi zagrożenie dla całego społeczeństwa. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się zwłaszcza osoby w podeszłym wieku. W celu ograniczenia do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich tych osób z otoczeniem, wiele organizacji społecznych wprowadziło działania mające wesprzeć seniorów. O działaniach podjętych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie mówi jego prezes, Grzegorz Kołek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/1pomoc_seniorom_Kolek_17_03_2020.mp3]

Prezes Kołek wyjaśnia również, jaka liczba osób korzysta obecnie z pomocy asystentów PKPS-u:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/2pomoc_seniorom_Kolek_17_03_2020.mp3]

Organizatorzy działań apelują do wszystkich, którzy w swoim otoczeniu widzą samotne starsze osoby potrzebujące pomocy o kontakt telefoniczny z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronach internetowych organizacji.

ZD