Usłysz wiosnę

Niedosłuch-widać

Słuch to jeden z najważniejszych zmysłów. Dzięki niemu możemy na przykład słuchać swojego ulubionego radia. Ale czy potrafimy o nasz słuch zadbać? Specjaliści zwracają uwagę na to, że musimy o niego dbać, tak jak o inne zmysły. Najskuteczniejszą metodą zapobieżenia niedosłyszeniu lub głuchocie jest wczesne wykrycie i zdiagnozowanie pierwszych objawów schorzenia. Malwina Supeł z firmy Amplifon, organizatora bezpłatnych badań słuchu dla Częstochowian w ramach akcji „Usłysz wiosnę”, zachęca do przebadania się w specjalistycznym gabinecie:
– Ubytku słuchu często nie można dość łatwo zdiagnozować. Jednak jest szereg objawów, które mogą nam uzmysłowić, że coś jest nie tak. Utrata słuchu jest procesem długotrwałym. Powoli zaczynamy przyzwyczajać się do gorszego słyszenia. Nie słyszymy tykania zegara w domu, swoich własnych kroków a wypowiedź innej osoby jest dla nas niewyraźna. To pierwsze objawy, które powinny zwrócić naszą uwagę.
Ubytek słuchu często jest przyczyną dyskomfortu danej osoby, izolowania się od społeczeństwa, od najbliższych.
– Istotne są badania, które stwierdzają, że utrata słuchu często powoduje zamykanie się w sobie osoby niedosłyszącej. – dodaje Supeł – W niektórych przypadkach może nawet doprowadzać do depresji. Niedosłuch jest obecnie uważany za chorobę społeczną, tak jak np. cukrzyca.
Bezpłatne badania słuchu można przeprowadzić w każdy wtorek czerwca, a w lipcu w każdy czwartek w Gabinecie Słuchu Amplifion, Al. Armii Krajowej 64.

ZD

foto: źródło: beaton.pl